25.10.2019

Съобщение

Във връзка с гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в предстоящите избори с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., предвид разпоредбите на чл.10 от ИК и решение №953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК,е определена секция №145100002, находяща се на I-ви етаж в сградата на СУ „Гео Милев“ гр.Трън, с брой избиратели  420, за секция за избиратели  с  увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден, ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите в общинска администрация Трън на адрес – гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1 на 25.10.2019г. и 26.10.2019г. от 08:30 часа до 17:00 часа и на 27.10.2019 г. от 07:00 часа до 17:00 часа на телефони:  GSM:0876807882; GSM:0884696942.

 

 

16.10.2019

Съобщение

На 18.10.2019 год. от 10.30часа в НЧ "Гюрга Пинджурова-1895" ще се проведе обучение на СИК, във връзка с произвеждането на изборите за Кмет на Община и общински съветници на 27.10.2019г.

17.09.2019

Съобщение

Важно!

    ЦИК изменя и допълва Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. :

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1099-МИ
София, 13.09.2019

ОТНОСНО: изменение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36 и чл. 413 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 966-МИ от 05.09.2019 на ЦИК за определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

  1. 1. В раздел I, т. 2 се изменя, както следва:

„2. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 25 септември 2019 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването й. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията или местната коалиция, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).“

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 13.09.2019 в 16:19 часа

17.09.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК - ТРЪН КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регис грацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител, който може да изтеглите тук Образец на електронен носител.

05.09.2019

Съобщение

ОИК Трън съобщава,че на 06,07,08 септември 2019 год. дежурният  телефон  е +359887206984.

Календар

Решения

  • № 97-МИ / 03.12.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

  • № 96-МИ / 29.11.2019

    относно: Заявление от Асен Рангелов Мирков с искане за отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Ние, Гражданите, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 95-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

всички решения