Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 96-МИ
Трън, 29.11.2019

ОТНОСНО: Заявление от Асен Рангелов Мирков с искане за отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Ние, Гражданите, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с Вх. № 20/26.11.2019г. от Асен Рангелов Мирков, с което заявява, че не желае и се отказва от класиране като следващ кандидат в листата за общински съветници на Коалиция Ние, Гражданите.  С решение № 96-МИ от 29.11.2019 г. същия е обявен от ОИК Трън като следващ кандидат в листата за общински съветници на Коалиция Ние, Гражданите, след подадената оставка на Васил Тодоров Василев, който е избран за общински съветник от листата на Коалиция Ние, Гражданите на първо място в листата на кандидатите за общински съветници и е положил клетва на първото заседание на новоизбрания общински съвет.

Предвид изричния отказ на лицето Асен Рангелов Мирков да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен и избран следващия кандидат в листата на Коалиция Ние, Гражданите. Съгласно справката за класиране според преференциите, изготвена от „Информационно обслужване“ АД, ОИК Трън следва да обяви за избран Стефан Стоянов Тодоров.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 т.24, чл.458, ал.1 от Изборния кодекс, чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, ОИК –Трън

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА Асен Рангелов Мирков от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение № 93-МИ от 28.11.2019 г. на ОИК Трън.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Стефан Стоянов Тодоров ЕГН  ********** от кандидатската листа на Коалиция Ние, Гражданите, като следващ кандидат в листата за общински съветници на Коалиция Ние, Гражданите.

На избрания общински съветник да се издаде удостоверение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Трън в тридневен срок от влизането му в сила.     

Председател: Роза Димитрова Златанова

Секретар: Надя Николова Георгиева

* Публикувано на 04.12.2019 в 09:32 часа

Календар

Решения

  • № 97-МИ / 03.12.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

  • № 96-МИ / 29.11.2019

    относно: Заявление от Асен Рангелов Мирков с искане за отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Ние, Гражданите, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 95-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

всички решения