Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 13-МИ
Трън, 14.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за кмет в община Трън на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление, подписано от Милена Миткова Савова упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за регистрация за участие в изборите за кмет в община Трън. Заявлението е заведено под № 5 на 14.09.2019 г. в регистъра на партиите/коалициите на ОИК – Трън  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Към заявлението е приложено:

- пълномощно на Милена Миткова Савова, упълномощена да представлява ПП“ГЕРБ“ пред ОИК – Трън

- решение №962-МИ на ЦИК

 - удостоверение за регистрация на партия от ЦИК

 - удостоверение от Софийски градски съд

  На основание чл. 87, ал. 1, т.12 и чл. 147 от Изборния кодекс,   Решение №962-МИ от 05.09.2019 на ЦИК , Общинска избирателна комисия - Трън

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за КМЕТ в община Трън на 27.10. 2019г.

 Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината  е:

ПП ГЕРБ

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Роза Димитрова Златанова  /п/

Секретар: Надя Николова Георгиева   /п/

Председател: Роза Димитрова Златанова

Секретар: Надя Николова Георгиева

* Публикувано на 16.09.2019 в 14:31 часа

Календар

Решения

  • № 97-МИ / 03.12.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

  • № 96-МИ / 29.11.2019

    относно: Заявление от Асен Рангелов Мирков с искане за отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Ние, Гражданите, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 95-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

всички решения