Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Трън, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Трън на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление, подписано от Владимир Николев Русев упълномощен представител на коалиция „ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ ", за регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Трън. Заявлението е заведено под № 4 на 13.09.2019 г. в регистъра на партиите/коалициите на ОИК – Трън  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Към заявлението е приложено:

- пълномощно на Владимир Николев Русев, упълномощен да представлява коалиция “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” пред ОИК – Трън

- решение №965-МИ на ЦИК

- решение №1003-МИ на ЦИК

- споразумение за образуване на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

  На основание чл. 87, ал. 1, т.12 и чл. 147 от Изборния кодекс,   Решение №965-МИ от 05.09.2019 на ЦИК  и решение № 1003-МИ от 09.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Трън

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА  коалиция  “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ “ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Трън на 27.10. 2019 г.

 Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината  е:

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Роза Димитрова Златанова

Секретар: Надя Николова Георгиева

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 97-МИ / 03.12.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

  • № 96-МИ / 29.11.2019

    относно: Заявление от Асен Рангелов Мирков с искане за отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник, издигнат от Коалиция Ние, Гражданите, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

  • № 95-МИ / 29.11.2019

    относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран общински съветник следващия в съответната листа кандидат

всички решения