29.09.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия Трън прие РЕШЕНИЕ № 263-МИ от 29.09.2017 г.  относно определяне секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването:

 1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели/гласоподаватели по избирателен списък за провеждането на изборите за кмет на община Трън на 08.10.2017 г. за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 2. Пред секцията по т.1 се поставя табела и други обозначителни знаци на които се отбелязва и допълнителното и предназначение. Табелата и обозначителните знаци се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т.1
 3. Избирател/гласоподавател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 4. Избирател/гласоподавател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т.1 или т.3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на Избирателя/гласоподавателя в допълнителната страница на избирателните списъци, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателните списъци.
 5. Когато избирателят/гласоподавателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя/гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от СИК.
 6. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки” на избирателните списъци срещу името на избирателя/гласоподавателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителя се подписва.
 7. Когато увреждането не позволява на избирателят/гласоподавателят да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал” и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки” и в протокола на СИК.
 8. За избирател/гласоподавател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителя се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят/гласоподавателят гласува.
 9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели/гласоподаватели.
 11. Член на СИК, представител на партия, коалиция и/или инициативен комитет, застъпник и наблюдател не може да бъде придружител.
 12. Общинска избирателна комисия Трън определя секция номер 145100002 намираща се на първи етаж на СУ „Гео Милев” –гр.Трън, с адрес: гр.Трън, ул.”Петко Д.Петков” №5.
 13. Заявки за помощ при придвижването до избирателната секция в изборния ден, ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите в общинска администрация Трън на адрес – гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1 на 06.10.2017г. и 07.06.2017г. от 08:30 часа до 17:00 часа и на 08.10.2017г. от 07: 00 часа до 17:00 часа на телефони: GSM:0876807882; GSM:0884696942.

 

25.09.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Трън уведомява всички политически партии и инициативни комитети, регистрирани на територията на община Трън, че обучението на СИК за Частични мести избори за кмет на община на 8.10.2017г. на територията на Община Трън ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10:30 часа в Камерна зала на НЧ „Гюрга Пинджурова-1895” гр.Трън, ул.”Гочо Гопин” №4. Присъствието на съставите на СИК на обучението е препоръчително, с цел по-добра организация на работата в периодите преди, по-време и след приключване на изборния ден.

08.09.2017

Съобщение

ОИК Трън приема документи във фоайето на главния вход на сградата на ул. "Гочо Гопин" 4 /срещу Районен съд/.

Допълнителни телефони за контакти:

Борис Нонев - 0885620839

Михаил Михайлов - 0884546887

Ангел Стоичков - 0888081243

Арахангел Коцев - 0887451901

Ваня Тодорова - Каляшева 0898382745

Георги Миленков - 0885698053

Григор Гопин 0893418330

Елена Байкушева - 0893422814

Мартин Григоров - 0894869203

 

Календар

Решения

 • № 308-МИ / 09.10.2017

  относно: Избиране на кмет на община Трън

 • № 307-МИ / 08.10.2017

  относно: Приключване на изборния ден на територията на Община Трън за избор на кмет на Община проведени на 08.10.2017 г.

 • № 306-МИ / 08.10.2017

  относно: Сигнал Вх.№ 294/08.10.2017 г. от Божидар Илиев Страхилов – кандидат за кмет на община Трън относно прекъснато ел.захранване в СИК №11 с.Долна Мелна

всички решения