Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 219-МР
Трън, 11.06.2017

ОТНОСНО: Обявяване на резултати от провеждане на Местен референдум в община Трън

На основание чл. 41  ал. 1 и 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинската избирателна комисия – Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №219 - МР

Обобщава данните от произведения референдум и обявява резултатите от гласуването.

А. Брой на секционните избирателни комисии – 21

Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи – 21

  1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък /сумата от числата по т.1 от  протоколите от СИК/ – 3563
  2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателния списък/сумата от числата по т.2 от  протоколите от СИК/  – 2081
  3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове /сумата от числата по т.3 от  протоколите от СИК/ – 2081
  4. Брой на гласувалите според намерените бюлетини /сумата от числата по т.4 от  протоколите от СИК/ - 2081
  5. Резултати от гласуването:

а/ Брой действителни бюлетини с отговор „ДА“/ сумата от числата по т.5 буква „а“ от протоколите на СИК/ – 1935

б/ Брой действителни бюлетини с отговор „НЕ“/ сумата от числата по т.5 буква „б“ от протоколите на СИК/ – 125

б/ Брой недействителни бюлетини/ сумата от числата по т.5 буква „в“ от протоколите на СИК/ – 21

6. Брой на протоколите на СИК съставени по реда на чл.279 ал. 3 от ИК с описани в тях спорове за действителността на гласовете/бюлетините, взетите по тях решения от СИК и бележки и възражения на членовете на комисията по взетите решения/ сумата от числата по т.6 от протоколите на СИК/ – 0

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 12.06.2017 в 00:39 часа

Календар

Решения