Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 226-МИ
Трън, 07.09.2017

ОТНОСНО: Регистрация на Политическа Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

Общинска избирателна комисия - Трън, разгледа постъпило заявление с вх. № 2/05.09.2017г. от Политическа Партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, представлявана от Иванка Игнатова Гълъбова в качеството и на пълномощник / Упълномощена с Пълномощно с № 106 от 02.08.2017 год. /на Корнелия Петрова Нинова в качеството и на представляващ политическата партията/, с което е подадено заявление за регистрация в изборите за кмет на Община Трън на 08 октомври 2017, заведено под № 2 на 05.09.2017г. в регистъра на ОИК - Трън за партиите/коалициите за участие в изборите за кмет на община Трън на 08 октомври 2017г.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по чл.147, ал.5 от ИК, а именно: Заявление за регистрация по чл.147 от ИК - приложение № 44А-МИ от изборните книжа; заверено копие от Решение № 4866-МИ/29.08.2017г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на община Трън на 08 октомври 2017г. В заявлението е посочено, че наименованието на партията, което да бъде изписано в бюлетината е съгласно решението на ЦИК за регистрацията, а именно: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ .

Налице са изискванията на чл.147 , ал.1, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 3340-МИ/04.08.2016г. на ЦИК за допускане/регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016г.

Предвид изложеното и на основание чл.147, ал.6 и чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Трън прие:

 РЕШЕНИЕ № 226-МИ

 Регистрира Политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08 октомври 2017г.

Партията ще бъде изписана с наименование: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ   в бюлетината.

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 07.09.2017 в 19:09 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения