Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 223-МИ
Трън, 30.08.2017

ОТНОСНО: Назначаване на специалист – експерт за подпомагане дейността на ОИК – Трън, при произвеждането на частични избори за кмет на община Трън насрочени за 08.10.2017г.

Общинска избирателна комисия – Трън на основание чл.87, ал.1 от Изборния кодекс прие:

РЕШЕНИЕ № 223-МИ

 Назначава Евгения Недялкова Такова с ЕГН ********** за специалист - експерт, който да подпомага дейността на ОИК-Трън и ще изпълнява следните функции, а именно – Поддръжка на електронните регистри и интернет страницата на ОИК-Трън, обявяване на протоколи, решения, съобщения и др. на интернет страницата на ОИК.

Специалист - експерта ще осъществява дейността си от датата на назначаването му до обявяване на окончателните изборни резултати от провежданите частични избори за кмет на община Трън на 08.10.2017г..

Препис от решението да се изпрати на Община Трън за сключване на договор с назначеното лице.

 Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 30.08.2017 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения