Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 222-МИ
Трън, 30.08.2017

ОТНОСНО: Квотно разпределение за състава и ръководството на СИК и ПСИК на територията на Община Трън за провеждане на частични избори за кмет на община Трън на 08 октомври 2017г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и т. 5 и чл.92 от Изборния кодекс , решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г., решение № 1524-МИ от 18.08.2015г., решение №4417-МИ от 07.03.2017г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

Р Е Ш Е Н И Е № 222-МИ

 1. При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициит от 43-то НС е: 33,33 % за партия ГЕРБ; 17,11 % за коалиция БСП Лява България; 15,79 % за партия Движение за права и свободи; 10,09 % за коалиция Реформаторски блок; 7,90 % за коалиция Патриотичен фронт; 6,14 %; за партия България без цензура; 4,82 % за партия АТАКА и 4,82% за партия АБВ.
 2. При назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите, се разпределят равномерно в секциите на територията на общината.
 3. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, зам.председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 4. Съгласно Заповед № РД 05-376 от 24.08.2017 г. на кмета на Община Трън са образувани 20 бр. СИК, и 1 бр.ПСИК .

Разпределението за състава и ръководството на СИК на територията на Община Трън е, както следва :

За 20 бр.СИК и 1 бр.ПСИК

(4х7) + (17х5)=  28+85=113     общо   113 членове                 21 бр. СИК

ГЕРБ  = 113х83:235=39,91      = 40

БСП   = 113х39:235=18,75       =19 

ДПС   = 113х36:235=17,31       =17

РБ = 113х23:235=11,05            =11

ПФ = 113х18:235=8,65              =9

ББЦ = 113х14:235=6,73            =7

АТАКА =113х11:235=5,28         =5

АБВ =113х11:235=5,28              =5

Ръководство 21х 3 = 63

ГЕРБ  = 63х33,33%= 20,99 = 21

БСП   = 63х17,11%=10,77 = 11

ДПС   = 63х15,79%=9,94 = 10

РБ = 63х10,09%=6,35 = 6

ПФ = 63х7,90%=4,97 = 5

ББЦ = 63х6,14%=3,86 = 4

АТАКА =63х4,82%=3,03 = 3

АБВ   =63х4,82%=3,03 = 3 

Партии, коалиции

 

43-то

НС

Общ

състав

В т.ч. ръководства

 

%

В т.ч.

членове

      Общо

Председател

 Заместник

председател

Секретар

ГЕРБ

83

40

21

7

7

7

33,33

19

БСП

39

19

11

4

3

4

17,11

8

ДПС

36

17

10

3

4

3

15,79

7

РБ

23

11

6

2

2

2

10,09

5

ПФ

18

9

5

2

1

2

7,90

4

ББЦ

14

7

4

1

2

1

6,14

3

АТАКА

11

5

3

1

1

1

4,82

2

АБВ

11

5

3

1

1

1

4,82

2

   ОБЩО

235

113

63

21

21

21

100

50

 

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 30.08.2017 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 230-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

 • № 229-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

 • № 228-МИ / 07.09.2017

  относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения