Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 220-МИ
Трън, 30.08.2017

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на частични избори за Кмет на община Трън на 08.10.2017г.

На основание Заповед №РД – 05-376/24.08.2017 г. на Кмета на Община Трън за утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Трън и решение №1530-МИ/НР/20.08.2015г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Трън, област Перник, прие

 

РЕШЕНИЕ № 220-МИ

 

Утвърждава  единната номерация на избирателните секции в Община Трън съгласно Заповед №РД – 05-376/24.08.2017 г. на Кмета Община Трън, както следва:

 

№ на секцията

Място и адрес на комисията

Обхват на секцията с граници

145100001

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Атанас Ботев”, ул. „Бор”, ул. „Владо Васев”, ул. „Васил Левски”, ул. „Вельо Стоянов”, ул. „Владо Тричков”, ул. „Ева Волицер”, ул.„Мосаловска”, мах. „Китка”, мах.„Свети Илия”

145100002

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Александър Стамболийски””, ул. „Денчо Знеполски” от №001 до №044 вкл. (поредни) и от №045 до №57вкл. (нечетни), ул. „Гюрга Пинджурова“, ул.„Възраждане”,  ул.„Връх”, ул. „Георги Димитров”, ул. „Петко Д.Петков”, ул. „Петър Асенов”, ул. „Тако Пеев” от №002 до№ 018 вкл.(четни), ул.„Хараламби Стоянов”, ул.„Чарчалат”, ул.„Първа”, ул.„Десета”, мах.„Шиловец”, ул.„Тенеси”, Еднофамилни жилища

145100003

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Гочо Гопин”, ул. „Георги Бабичев” от №001 до №043 вкл., ул. „Захари Иванов”, ул. „Здравец”, ул. „Младост”, ул. „Мир”, ул. „8-ми март”, ул. „Тако Пеев” от №001 до №023А вкл. (нечетни), ул. „Руй”, ул. „Стефан Рангелов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „9-ти септември”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Юрий Гагарин”, ул.„Народна воля”, мах. „Албански воденици”, ул. „Света Петка”, ул. „8-ми април“, мах. „Народна воля“

145100004

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

Ул. „Денчо Знеполски” от №046 до №058вкл. (четни) и от №059 до №104 вкл. (поредни), ул. „Георги Бабичев” №045, 056, 060, 064, 066, 068, 074, ул. „Граничар”, ул. „Мурговица”, мах. „Горно баринци”, мах. „Кошарите”, мах. „Невенкина кория”, ул. „Нов живот”, ул. „Яким Тошков”, ул. „Света Троица”, ул. „Пещерица”, ул. „Букет“, ул. „Ерма“,  с. Банкя

145100005

с.Туроковци

кметството

с.Туроковци, с.Бераинци

145100006

с.Зелениград

кметството

с.Зелениград, с.Забел, с.Ярловци, с.Лешниковци

145100007

с.Главановци

кметството

с.Главановци, с.Милославци, с.Рани луг, с.Цегриловци, с.Насалевци

145100008

с. Слишовци

кметството

с.Слишовци, с.Стрезимировци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Джинчовци

145100009

с. Бусинци

музей

с.Бусинци, с.Радово, с.Студен извор

145100010

с. Вукан

кметството

с.Вукан, с.Костуринци, с.Еловица, с.Стайчовци, с.Кожинци, с.Мрамор

145100011

с. Долна Мелна

кметството

с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с.Къшле, с.Шипковица, с.Дълга лука

145100012

с. Лева река

кметството

с.Лева река, с.Видрар, с.Горочевци, с.Пенкьовци, с.Докьовци

145100013

с. Ерул

кметството

с.Ерул

145100014

с. Глоговица

кметството

с.Глоговица

145100015

с. Велиново

кметството

с.Велиново, с.Милкьовци

145100016

с.Неделково

кметството

с.Неделково, с.Лялинци, с.Парамун

145100017

с.Филиповци

кметството

с.Филиповци, с.Бутроинци, с.Мракетинци

145100018

с.Ездимирци

кметството

с.Ездимирци, с.Врабча, с.Проданча

145100019

с. Ломница

кметството

с.Ломница, с.Богойна

145100020

Социални услуги „Резидентен тип“ - ЦНСТ

Бившата болница гр. Трън

ЦНСТ за стари хора (капацитет 15 лица), 2бр. ЦНСТ за възрастни с физически увреждания( с общ капацитет 25 лица)

145100021

Подвижна

СИК

Бившата болница гр. Трън

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с физически   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

  

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 30.08.2017 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения