Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 217-МР
Трън, 11.06.2017

ОТНОСНО: Препратен от ЦИК Сигнал до ОИК от Георги Димитров Янакиев граждански наблюдател от Института за социална интеграция с удостоверение №2-1-МР/09.06.2017 г.

В Общинската избирателна комисия по електронната поща в 16:18 часа на 11.06.2017 г. е постъпило писмо от ЦИК, с което ни е препратено електронно писмо подадено до ЦИК в 15:34 часа съдържащо  сигнал от Георги Димитров Янакиев граждански наблюдател от Института за социална интеграция с удостоверение №2-1-МР/09.06.2017 г. адресирано до ОИК. На писмото от ЦИК е поставен вх.№216/11.06.2017 г.

В писмото се твърди, че господин Георги  Янакиев, в качеството му на наблюдател на местния референдум в Трън от Институт за социална интеграция е отишъл да входира на място сигнал в ОИК Трън, но му е било отказано приемането и разглеждането на сигнала.

В Общинска избирателна комисия Трън не е постъпвал сигнал от наблюдатели на Института за социална интеграция и същите не са търсили комуникация по никакъв повод с ОИК Трън относно подаване на сигнали за нарушения.

След като се запозна с изложеното в приложеното  и препратено по компетентност от ЦИК писмо, Общинска избирателна комисия Трън с 10 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – няма и на основание чл. 87, ал.1 ,т.22  от Изборния кодекс във връзка с Методически указания, приети с Решение № 4726 – МР от 02.05.2017г на ЦИК  Общинска избирателна комисия Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №217 - МР

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналът подаден от Георги Янакиев като неоснователен и не отговарящ на истината.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 11.06.2017 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения