Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 216-МР
Трън, 10.06.2017

ОТНОСНО: сигнал от Георги Стоянов Александров с адрес за кореспонденция: пк.1343, гр.София, жк ”Люлин 1”, бл.93, вх.А, ап.39

В Общинската избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. №212 от 09.06.2017 г. от Георги Стоянов Александров с адрес за кореспонденция: пк.1343, гр.София, жк ”Люлин 1”, бл.93, вх.А, ап.39 относно нарушаване на разпоредбите на чл.11, ал.4 от Закона за закрила на детето във връзка с предстоящия местен референдум на 11 юни 2017г., а именно неправомерно използване на деца в интернет за агитация по повод на предстоящия референдум на 11 юни 2017г..

Видно от приложения 1 бр. снимков материал е, че  не се вижда логото или търговската марка на социалната мрежа, а може да се прави заключение за това, че е фейсбук страница само от структурирания вид на снимковия материал.

След като се запозна с приложения снимков материал към сигнала, Общинската избирателна комисия намира сигнала за недопустим, а разгледан по същество за неоснователен .

Фейсбук страницата попада в категорията на социалните мрежи и допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, §1, т. 15 „Не са медийни услуги социални мрежи фейсбук, туитър и други подобни лични блогове“.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1 ,т.22  чл.181,ал.1от Изборния кодекс във връзка с Методически указания, приети с Решение № 4726 – МР от 02.05.2017г на ЦИК  Общинска избирателна комисия Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №216 - МР

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигналът на Георги Стоянов Александров като неоснователен.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 11.06.2017 в 13:33 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения