Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 212-МР
Трън, 09.06.2017

ОТНОСНО: сигнал от Стелияна Василева Иванова с адрес за кореспонденция: пк.1734, гр.София, жк ”Малинова долина”, бл.6, вх.Б, ап.11

В Общинската избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. №208 от 08.06.2017 г. от Стелияна Василева Иванова с адрес за кореспонденция: пк.1734, гр.София, жк ”Малинова долина”, бл.6, вх.Б, ап.11 относно нарушаване на разпоредбите на чл.183, ал.3 от ИК във връзка с предстоящия местен референдум на 11 юни 2017г., а именно поставени неправомерно агитационни материали по пътни знаци, указателни табели и автобусни спирки, с което се създават предпоставки за ПТП.

След като се запозна с приложения снимков материал към сигнала, Общинската избирателна комисия намира жалбата за допустима, а разгледана по същество за основателна .

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1 ,т.22  от Изборния кодекс във връзка с Методически указания, приети с Решение № 4726 – МР от 02.05.2017г на ЦИК  Общинска избирателна комисия Трън прие

Р Е Ш Е Н И Е №212 - МР

Препраща сигнала до кмета на община Трън за предприемане на съответните действия по компетентност.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Михаил Георгиев Михайлов

* Публикувано на 09.06.2017 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 230-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 229-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

  • № 228-МИ / 07.09.2017

    относно: Регистрация на Политическа Партия „НОВА СИЛА“ за участие в изборите за кмет на Община Трън на 08.10.2017 год.

всички решения