Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Трън, 14.09.2023

ОТНОСНО: определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл. 92 от Изборния кодекс , Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия –Трън, при спазване на законоустановения кворум, прие:

 РЕШЕНИЕ № 8-МИ

 1. Секционните избирателни комисии на територията на община Трън се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.
 2. Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е: 7 членове - за секции с до 500 избиратели ; 9 членове - за секции с над 500 избиратели и 7 членове за подвижната СИК.
 3. При назначаването на членовете и на ръководството на СИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък.
 4. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.
 5. При назначаване на съставите на СИК местата, полагащи се на партиите и коалициите, се разпределят равномерно на територията на общината.
 6. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 7. При назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК.
 8. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г и владеят български език.
 9. Член на СИК не може да бъде:

- кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд;

- съдия, прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

 1. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

а) съпрузи;

б) във фактическо съжителство;

в) роднини по права линия;

г) братя и сестри.

 1. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

 

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

 

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 14.09.2023 в 18:37 часа

Календар

Решения

 • № 81-МИ / 06.11.2023

  относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 • № 80-МИ / 30.10.2023

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

 • № 79-МИ / 30.10.2023

  относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения