Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Трън, 11.09.2023

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в община Трън за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание  чл. 87, ал.1, т.7 и чл.8, ал.2, 4, 6 и 8 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

РЕШЕНИЕ № 7-МИ

 

1.Единния номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри.

2.Общинска избирателна комисия - Трън формира единните номера на избирателните секции в община Трън, съобразно с единната номерация на секциите, определени с Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, както следва:

 

№ на секцията

Място и адрес на комисията

Обхват на секцията с граници

145100001

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Атанас Ботев”, ул. „Бор”, ул. „Владо Васев”, ул. „Васил Левски”, ул. „Вельо Стоянов”, пл. „Владо Тричков”, ул. „Ева Волицер”, ул.„Мосаловска”, мах. „Китка”, мах.„Свети Илия”.

145100002

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Александър Стамболийски””, ул. „Денчо Знеполски” от №001 до №044 вкл. (поредни) и от №045 до №57вкл. (нечетни), ул. „Гюрга Пинджурова“, ул.„Възраждане”,  ул.„Връх”, ул. „Георги Димитров”, ул. „Петко Д.Петков”, ул. „Петър Асенов”, ул. „Тако Пеев” от №002 до№ 018 вкл.(четни), ул.„Хараламби Стоянов”, ул.„Чарчалат”, ул.„Първа”, ул.„Десета”, мах.„Шиловец”, ул.„Тенеси”, Еднофамилни жилища.

145100003

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

ул. „Гочо Гопин”, ул. „Георги Бабичев” от №001 до №043 вкл., ул. „Захари Иванов”, ул. „Здравец”, ул. „Младост”, ул. „Мир”, ул. „8-ми март”, ул. „Тако Пеев” от №001 до №033 вкл. (нечетни), ул. „Руй”, ул. „Стефан Рангелов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „9-ти септември”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Юрий Гагарин”, ул.„Народна воля”, мах. „Албански воденици”, ул. „Света Петка”, ул. „8-ми април“, мах. „Народна воля“, ул. „Калина“, ул. „Знеполе“, ул. „Д-р Стамен Григоров“.

145100004

Гр. Трън

СУ „Гео Милев”

Ул. „Денчо Знеполски” от №046 до №058вкл. (четни) и от №059 до №108 вкл. (поредни), ул. „Георги Бабичев” №045, 056, 060, 064, 066, 068, 074, ул. „Граничар”, ул.„Мурговица”, мах. „Горно баринци”, мах.„Кошарите”, мах. „Невенкина кория”, ул.„Нов живот”, ул. „Яким Тошков”, ул.„Света Троица”, ул. „Пещерица”, ул.„Букет“, ул.„Ерма“,ул.“Пролетарий“, мах.“Илиин хан“, мах.“Ангелови кошари“, мах. „Ахчийски кошари“, местност“ Горно Баринци“, с.Банкя.

145100005

с.Туроковци

кметството

с.Туроковци, с.Бераинци

145100006

с.Зелениград

кметството

с.Зелениград, с.Забел, с.Ярловци, с.Лешниковци

145100007

с.Главановци

кметството

с.Главановци, с.Милославци, с.Рани луг, с.Цегриловци, с.Насалевци

145100008

с. Слишовци

кметството

с.Слишовци, с.Стрезимировци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Джинчовци

145100009

с. Бусинци

музей

с.Бусинци, с.Радово, с.Студен извор

145100010

с. Вукан

кметството

с.Вукан, с.Костуринци, с.Еловица, с.Стайчовци, с.Кожинци, с.Мрамор

145100011

с. Долна Мелна

кметството

с.Долна Мелна, с.Горна Мелна, с.Къшле, с.Шипковица, с.Дълга лука

145100012

с. Лева река

кметството

с.Лева река, с.Видрар, с.Горочевци, с.Пенкьовци, с.Докьовци

145100013

с. Ерул

кметството

с.Ерул

145100014

с. Глоговица

кметството

с.Глоговица

145100015

с. Велиново

кметството

с.Велиново, с.Милкьовци

145100016

с.Неделково

кметството

с.Неделково, с.Лялинци, с.Парамун, с.Бутроинци, с.Мракетинци

145100017

с.Филиповци

кметството

с.Филиповци

145100018

с.Ездимирци

кметството

с.Ездимирци, с.Врабча, с.Проданча

145100019

с. Ломница

Туристически информационен център-Ждрелото

с.Ломница, с.Богойна

145100020

Социални услуги „Резидентен тип“ - ЦНСТ

Бившата болница гр. Трън

ЦНСТ за стари хора (капацитет 15 лица), 2бр. ЦНСТ за възрастни с физически увреждания (с общ капацитет 25 лица)

145100021

Дом за стари хора

Сграда на Дома - с.Филиповци

Дом за стари хора с.Филиповци (капацитет 55 лица)

145100022

Подвижна

СИК

СУ „ Гео Милев“

Предварително записани над 10 избиратели от общината,  с трайни   увреждания,  чието здравословно състояние не им позволява да бъдат придвижени  до  сградата  на СИК

 

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 11.09.2023 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения