Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Трън, 29.09.2023

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Трън за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Трън, заведено в ОИК-Трън с вх. № 32-МИ от 27.09.2023 г. Към писмото е представен протокол от проведените консултации при кмета за съставите на СИК/ПСИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на ръководството и съставите на СИК на територията община Трън.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, като взе предвид постъпилото предложение от кметa на община Трън за състав на секционните избирателни комисии на територията на общината, изготвено след проведени консултации с парламентарно представените партии и коалиции, и постигнатото между тях съгласие за поименния състав на СИК, Общинска избирателна комисия община Трън, област Перник, прие:

 РЕШЕНИЕ № 38-МИ

 НАЗНАЧАВА състава на секционните избирателни комисии на територията на община Трън, както следва: 

секция №

име, презиме, фамилия

ЕГН

длъжност в СИК

145100001

Богиня Добринова Ненчова

**********

председател

Илияна Божидарова Ахчийска

**********

зам. председател

Райна Владимирова Димитрова

**********

секретар

Любомира Първанова Борисова

**********

член

Росен Валентинов Иванов

**********

член

Ани Василева Станимирова

**********

член

Валентин Димитров Томов

**********

член

145100002

Станка Любомирова Банкова

**********

председател

Георги Димчов Георгиев

**********

зам. председател

Галина Маркова Михайлова

**********

секретар

Ваня Карамфилова Борисова

**********

член

Славчо Цветанов Андреев

**********

член

Емилия Григорова Тошева

**********

член

Валентина Стаменова Цветкова

**********

член

145100003

Галина Стоянова Илиева

**********

председател

Асен Николов Инджев

**********

зам. председател

Любка Иванова Момчилова

**********

секретар

Христина Славчева Виденова

**********

член

Райна Александрова Димитрова

**********

член

Станка Асенова Бояджиева

**********

член

Йордан Лазаров Стайков

**********

член

Цветанка Младенова Аврамова

**********

член

Валентина Иванова Цветанова

**********

член

145100004

Любка Димитрова Стратиева

**********

председател

 

Росен Ангелов Бояджиев

**********

зам. председател

 

Кирил Марков Михайлов

**********

секретар

 

Пенка Юлианова Павлова

**********

член

 

Смиля Димитрова Миланова

**********

член

 

Даниела Спасенкова Георгиева

**********

член

 

Василка Милкова Кръстева

**********

член

 

Авиша Местан Шайкова

**********

член

 

Величка Николова Томова

**********

член

145100005

 

 

 

 

 

Иван Кирилов Рангелов

**********

председател

Христина Боянова Станкова

**********

зам. председател

Благородка Радославова Герасимова

**********

секретар

Денис Стефанов Георгиев

**********

член

Красимира Евгениева Кирилова

**********

член

Мартин Любомиров Стоянов

**********

член

Миглена Кирилова Трайкова

**********

член

145100006

 

 

 

 

 

Мария Петрова Георгиева

**********

председател

Икония Ефтимова Стоичкова

**********

зам. председател

Лена Александрова Стайкова

**********

секретар

Радослава Димитрова Евгениева

**********

член

Денислав Димитров Стоилов

**********

член

Соня Кръстева Евстатиева

**********

член

Олияна Славчева Янчева

**********

член

145100007

 

 

 

 

 

Силвия Христова Митова

**********

председател

Румяна Иванова Ефтова

**********

зам. председател

Десислава Методиева Младенова

**********

секретар

Цветомир Стефанов Евгениев

**********

член

Борислав Костов Цветков

**********

член

Петър Григоров Арсов

**********

член

Емил Витков Иванов

**********

член

145100008

 

 

 

 

 

Димчо Георгиев Иванов

**********

председател

Костадин Митков Аврамов

**********

зам. председател

Лиляна Петрова Владимирова

**********

секретар

Соня Евтимова Софрониева

**********

член

Малинка Боянова Йорданова

**********

член

Магдалена Богданова Станкова

**********

член

Михаил Маринов Гълъбов

**********

член

145100009

 

 

 

 

 

Мица Николова Петрова

**********

председател

Анита Славчова Иванова

**********

зам. председател

Катя Николова Григорова

**********

секретар

Стефка Рангелова Колева

**********

член

Борис Петров Аврамов

**********

член

Люба Иванова Пенчева

**********

член

Стефка Михайлова Бонева- Дуцова

**********

член

145100010

 

 

 

 

 

Павлина Стефанова Спасова

**********

председател

Дарина Петрова Стоянова

**********

зам. председател

Милка Борисова Николова

**********

секретар

Любомир Рачев Цоков

**********

член

Светлана Григорова Спасова-Щрюбиг

**********

член

Иван Владимиров Симов

**********

член

Емил Иванов Петров

**********

член

145100011

 

 

 

 

Александра Стоянова Стоянова

**********

председател

Веселин Николов Лалов

**********

зам. председател

Славка Владимирова Иванова

**********

секретар

Виктория Любомирова Цокова

**********

член

Петър Методиев Младенов

**********

член

Германа Райчева Златанова

**********

член

Йорданка Левчева Иванова

**********

член

145100012

 

 

 

 

Богданка Димитрова Аризанова

**********

председател

Василка Миланова Трендафилова

**********

зам. председател

Дарина Иванова Асенова-Стоянова

**********

секретар

Делка Алексиева Димитрова

**********

член

Борислав Иванов Благоев

**********

член

Методи Венциславов Иванов

**********

член

Росица Николова Ковачева

**********

член

145100013

 

 

 

 

 

Тодорка Асенова Димова

**********

председател

Валентина Йорданова Стаменова

**********

зам. председател

Тодор Зарков Трендафилов

**********

секретар

Александър Станимиров Димитров

**********

член

Стоян Петков Стоянов

**********

член

Валентин Кирилов Колев

**********

член

Румяна Йорданова Боянова

**********

член

145100014

 

 

 

 

 

Евелин Иванова Колева

**********

председател

Марийка Николова Петрова

**********

зам. председател

Силва Кръстева Златкова

**********

секретар

Ивана Александрова Стоянова

**********

член

Елена Манолова Станкова

**********

член

Велика Георгиева Асенова

**********

член

Йордан Боянов Димитров

**********

член

145100015

 

 

 

 

 

Евдокия Станимирова Петрова

**********

председател

Валери Александров Трендафилов

**********

зам. председател

Румен Григоров Ваклинов

**********

секретар

Илиян Ваньов Илиев

**********

член

Борис Василев Стоянов

**********

член

Димитрина Жекова Шнайдер

**********

член

Славяна Златанова Иванова

**********

член

145100016

 

 

 

 

Райна Йорданова Минкова

**********

председател

Надежда Тихомирова Тодорова

**********

зам. председател

Лиляна Александрова Жотева

**********

секретар

Олга Викторова Огнянова

**********

член

Мая Драгоманова Деянова

**********

член

Асен Спасов Асенов

**********

член

Виолета Таскова Йорданова

**********

член

145100017

 

 

 

 

Мария Николова Станкова

**********

председател

Феодора Борисова Стоянова

**********

зам. председател

Екатерина Данаилова Цонева

**********

секретар

Катерина Асенова Петрова

**********

член

Тодор Кирилов Тодоров

**********

член

Петър Петров Динев

**********

член

Росица Боянова Накева

**********

член

145100018

 

 

 

 

 

Тодор Йосифов Тодоров

**********

председател

Рената Светломирова Лазарова

**********

зам. председател

Любомир Митков Стоянов

**********

секретар

Велко Бориславов Милоев

**********

член

Иво Иванов Цветанов

**********

член

Лия Николаева Величкова

**********

член

Гергана Миткова Георгиева

**********

член

145100019

 

 

 

 

 

Венета Ефремова Тренкова

**********

председател

Анита Любенова Гълъбова

**********

зам. председател

Янка Миткова Петрова

**********

секретар

Любка Маринова Стратиева

**********

член

Райна Богданова Янкова

**********

член

Славчо Янчев Костадинов

**********

член

Маргарита Георгиева Стоянова

**********

член

145100020

 

 

 

 

 

Зорница Юлианова Иванова

**********

председател

Емилия Георгиева Иванова

**********

зам. председател

Цветелина Първанова Владимирова

**********

секретар

Мария Красимирова Петрова

**********

член

Виктор Митов Витомиров

**********

член

Емилия Василева Георгиева

**********

член

Макарина Петрова Огнянова

**********

член

145100021

 

 

 

 

 

Даниела Митова Витомирова

**********

председател

Божурка Ботюва Почекаина

**********

зам. председател

Валентина Димитрова Димитрова

**********

секретар

Васко Алексиев Георгов

**********

член

Георги Искренов Дойчев

**********

член

Лилия Илиева Динева

**********

член

Камелия Вердова Матеева

**********

член

145100022

 

 

 

 

 

Юлия Петрова Симеонова

**********

председател

Пенка Цветкова Стоилова

**********

зам. председател

Елвира Богданова Атанасова

**********

секретар

Паолина Богданова Владиславова

**********

член

Радина Радославова Боянова

**********

член

Милка Георгиева Илиева

**********

член

Цеца Стоянова Григорова

**********

член

 

 Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

За секретар: Цветана Боянова Маркова

* Публикувано на 29.09.2023 в 12:18 часа

Свързани решения:

56-МИ/16.10.2023

57-МИ/16.10.2023

58-МИ/16.10.2023

59-МИ/20.10.2023

60-МИ/20.10.2023

61-МИ/20.10.2023

63-МИ/20.10.2023

64-МИ/27.10.2023

65-МИ/27.10.2023

67-МИ/28.10.2023

69-МИ/29.10.2023

70-МИ/29.10.2023

71-МИ/29.10.2023

72-МИ/29.10.2023

73-МИ/29.10.2023

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения