Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Трън, 11.09.2023

ОТНОСНО: определяне на начален час и дата за подаване на документи за регистрация и краен час и дата за приемане на документи за регистрация в ОИК Трън на инициативни комитети, партии, коалиции и местните коалиции за участие изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание  чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13, вр. с чл. 127, ал. 3 и ал. 4, вр. с § 2 от ДР на ИК, вр. чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс и т. VIII, подточка 37 от решение № 2218-МИ от 05.09.2023г. на ЦИК и т. IV, подточка 3 от решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

 РЕШЕНИЕ № 3-МИ

 ОПРЕДЕЛЯ началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Трън, община Трън, област Перник за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., е от 14 септември 2023 г., с начален час – 09:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ крайният срок за подаване на документи за регистрация – 18 септември 2023 г., с краен час – 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ документи да се приемат всеки календарен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

ОПРЕДЕЛЯ когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК – Трън дава НЕЗАБАВНО указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч., на 18 септември 2023 г.

 

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 11.09.2023 в 20:04 часа

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения