Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Трън, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Трън на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез пълномощник Павел Георгиев Павлов за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници в община Трън, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 4 от 17.09.2023г. в 10.00 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Приложени  са изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Заявление за регистрация/ Приложение №32-МИ/

-Пълномощно от представляващия партията Костадин Тодоров Костадинов за упълномощаване на Павел Георгиев Павлов да представлява партията пред ОИК-Трън.

- Удостоверение от Софийски градски съд

- Решение № 2255-МИ от 07.09.2023г. за регистрация на партията в ЦИК.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 147 от ИК и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК и на основание  чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

 РЕШЕНИЕ № 17-МИ

Регистрира и обявява партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 29 октомври 2023 г.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния  регистър на партиите и коалициите за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ВЪЗРАЖДАНЕ

На партията да бъде издадено удостоверение за регистрация.

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 18.09.2023 в 20:28 часа

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения