Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
Трън, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Трън на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“  представлявана от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов, Атанас Петров Атанасов, чрез пълномощници Емил Ивов Мачиков, Марияна Иванова Иванова, Мартин Ангелов Бъбаров, чрез преупълномощители Ивона Антониева Любенова и Владимир Николаев Русев за регистрация на партиите и коалицията за участие в изборите за общински съветници в община Трън, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 3 от 15.09.2023г. в 16.30 ч. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Приложени  са изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Заявление за регистрация/ Приложение №32-МИ/

-Пълномощно от представляващите коалицията Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов за упълномощаване на Емил Ивов Мачиков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров  да представляват коалицията.

- Пълномощно от пълномощници на коалицията Емил Ивов Мачиков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров за преупълномощаване на Ивона Антониева Любенова и Владимир Николаев Русев  да представлява коалицията.

- решение за образуване на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

 След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 147 от ИК и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК и на основание  чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

РЕШЕНИЕ № 14-МИ

 Регистрира и обявява коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 29 октомври 2023 г.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния  регистър на партиите и коалициите  за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

На коалицията да бъде издадено удостоверение за регистрация.

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 18.09.2023 в 19:51 часа

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения