Общинска избирателна комисия Трън


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ
Трън, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Трън на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез пълномощник Ташко Йорданов Минков  за регистрация на партиите и коалицията за участие в изборите за общински съветници в община Трън, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 1 от 14.09.2023г. в 12.10 ч. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Приложени  са изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Заявление за регистрация/ Приложение №32-МИ/

-Пълномощни от представляващия партията Корнелия Петрова Нинова за упълномощаване на Ташко Йорданов Минков и Иванка Игнатова Гълъбова да представлява партия пред ОИК-Трън

- решение за образуване на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

- удостоверение от Софийски градски съд

- решение №2362 от 12.09.2023г. на ЦИК за регистрация на коалицията.

 

 След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 147 от ИК и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК и на основание  чл. 87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Трън прие:

РЕШЕНИЕ № 10-МИ

 Регистрира и обявява коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на 29 октомври 2023 г.

 

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния  регистър на партиите и коалициите  за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

На коалицията да бъде издадено удостоверение за регистрация.

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Тодор Красимиров Исаев

Секретар: Роберт Стефанов Василев

* Публикувано на 18.09.2023 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 06.11.2023

    относно: Предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане съгласно писмо №МИ-15-1282 от 03.11.2023 г. на ЦИК, използвани от СИК на територията на Община Трън на изборите за кандидати за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 80-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на кметство с. Филиповци, община Трън, област Перник на 29.10.2023 г.

  • № 79-МИ / 30.10.2023

    относно: Избиране на кмет на Община Трън на 29.10.2023 г.

всички решения